ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА НА ОБЩИНА ОПАКА

решение за откриване на процедура

обавление за приключване на договор