първоначално залесяване на неземеделски земи в община опака

 Том 1-4

Том 5

 техн. план

 техн. план2

 техн. план3

 техн. план4