„Възстановяване проводимостта на отводни канали /дерета/ в село Крепча и в град Опака, намиращи се в Община Опака”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ С КОРЕКЦИИ

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценово предложение

Протокол 2

Протокол 3

Протокол от дейността на комисията

Решение 6