Доставка чрез финансов лизинг на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Опака

Доставка чрез финансов лизинг на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на община Опака_документация за участие

Протокол на комисията