ДНЕВЕН РЕД НА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

 

Дневен ред на предстоящо заседание