Постоянни комисии на Общински съвет


 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ОПАКА ЗА МАНДАТ 2015 - 2016 г.

 

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и законност”

 

 • Председател: Али Бейтулов Алиев
 • Членове: Гюнер Юмеров Ашимов
 • Борислав Петров Борисов

 

Постоянна комисия по „Регионално развитие, строителство, местно самоуправление и местна политика”

 • Председател: Ниязи Ахмедов Ниязиев
 • Членове: Бейти Бейтулов Мехмедов
 • Селим Латифов Адемов

 

Постоянна комисия по „Образование и култура, социални дейности и религия”

 

 • Председател: Андрей Димов Цонев
 • Членове: Иван Неделчев Вълчев
 • Румен Тодоров Русев

 

Постоянна комисия по „Здравеопазване, опазване на околната среда, децата, младежта и спорта”

 

 • Председател: Бехат Сабриев Османов
 • Членове: Иван Неделчев Вълчев
 • Серхат Феимов Салимов

 

Постоянна комисия по „Транспорт, опазване на обществения ред, земеделие и общинска собственост”

 • Председател: Румен Тодоров Русев
 • Членове: Петко Ганчев Петков
 • Осман Вехбиев Османов