Декларация от Лютфи Реянов - кмет на община Опака

Декларация - Милчо Русев - зам.-кмет на община Опака

Декларация от Месру Мехмедов - зам.-кмет на община Опака

Декларация от Мехидин Кадиров - зам.-кмет на община Опака

 

Декларация от Абдрахим Абдрахимов - общински съветник

Декларация от Али Бейтулов - общински съветник

Декларация от Али Юзеров - общински съветник

Декларация от Бахри Даилов - общински съветник

Декларация от Бейти Бейтулов - общински съветник

Декларация от Гюнер Ашимов - общински съветник

Декларация от Серхат Салимов - общински съветник

Декларация от Петко Ганчев - общински съветник

Декларация от Амил Кьосе - общински съветник

Декларация от Феим Апти - общински съветник

Декларация от Борислав Борисов - общински съветник

Декларация от Цветан Радев - общински съветник

Декларация от Сабри Ахмедов - общински съветник