Състав на Общински съвет

Председател:

 

Гюнер Юмеров Ашимов -ДПС

 

Заместник-председатели:

 

Бейти Бейтулов Мехмедов - ДПС

Петко Ганчев Петков – "Социалдемократическа партия"

 

 

Общински съветници:

 

ДПС

 

Гюнер Юмеров Ашимов

Бейти Бейтулов Мехмедов

Ниязи Ахмедов Ниязиев

Серхат Феимов Салимов

Румен Тодоров Русев

Али Бейтулов Алиев

Бехат Сабриев Османов

Селим Латифов Адемов

Осман Вехбиев Османов

 

 

ГЕРБ


Борислав Петров Борисов

Андрей Димов Цонев

 

 

СДП

Петко Ганчев Петков

 

БСП

Иван Неделчев Вълчев