Протоколи от заседания на Общинския съвет - мандат 2019 - 2020

Протокол 1 от 07.11.2019 год.

Протокол 2 от 25.11.2019 год.

Протокол 3 от 23.12.2019 год.