ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОД.

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2017 Е ДОСТЪПЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА ОТ 05.03.2018