Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Опака за периода 2016 - 2020

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Опака за периода 2016 - 2020