ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Годишен доклад за 2016 год., относно наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Опака 2014 - 20120г.

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на община Опака за периода 2014-2016 г.

Годишен доклад за изпълнението на ОПР 2014 - 2020 год. на Община Опака през периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.