Данни за кореспонденция

гр. Опака 7840

област Търговище

ул. Съединение 3

Общинска администрация - Опака

телефон за връзка: 06039/2222

факс: 06039/2421

e_mail: obstinaopaka@abv.bg

Работно време на администрацията

понеделник - петък 08 - 12 ч. и от 13 - 17 ч.

 

ОТДЕЛ "ГРАО" /стая 211/

работно време: 08 - 12 ч. и от 13 - 17 ч.

тел. 06039/2426

e-mail: grao_opaka@abv.bg

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" /стая 101 И 103/

работно време: 08 - 12 ч. и от 13 - 17 ч.

тел. 06039/2316

e-mail: danaci_opaka@abv.bg