Данни за кореспонденция и работно време

гр. Опака 7840

област Търговище

ул. Съединение 3

Общинска администрация - Опака

телефон за връзка: 06039/2222

факс: 06039/2421

e_mail: obstinaopaka@abv.bg

Работно време на администрацията

понеделник - петък 08 - 17 ч. /без прекъсване/

Румен Петков - зам.-кмет на община

тел. за връзка: 0899918001

Бахар Мустафова - зам.-кмет на община

тел. за връзка: 0899918019

Неше Ашим - секретар на община

тел. за връзка: 0899918028

Галя Кулева - директор на дирекция "МПГРХД"

тел. за връзка: 0899918011

Юксел Ферзу - директор на дирекция "УТЕОС"

тел. за връзка: 0899918016

Феим Феимов - директор на дирекция "ФСДАО"

тел. за връзка: 0899918030

Бахри Даилов - кмет на кметство с. Крепча

тел. за връзка: 0899918008

Мехмед Мурадов - кмет на кметство с. Голямо Градище

тел. за връзка: 0899918029

Дончо Донев - кмет на кметство с. Гърчиново

тел. за връзка: 0899918022

Кязим Алиев - кмет на кметство с. Люблен

тел. за връзка: 0899918023

Стефан Витанов - кмет на кметство с. Горско Абланово

тел. за връзка: 0878952250

 

ОТДЕЛ "ГРАО" /стая 211/

работно време: 08 - 17 ч. /без прекъсване/

тел. 06039/2426

e-mail: grao_opaka@abv.bg

Румяна Иванова - гл. експерт "ГС" - тел.:0899918021

Галина Стоянова - ст. експерт "ГС" - тел.:0899918006

Айше Хасанова - специалст "ГС" - тел.:0876385804

 

ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" /стая 101 И 103/

работно време: 08 - 17 ч. /без прекъсване/

тел. 06039/2316

e-mail: danaci_opaka@abv.bg

Васвие Ахмедова - мл. експерт "МДТ" - тел.:0876300302

Тюркян Мехмедова - мл.експерт "МДТ" - тел.:0879208845

 

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Нурчай Будакова - мл. експерт "соц. дейности и програми" - тел.:0899918027

Несибе Сабриева - мл. експерт "соц. дейности" - тел.:0896685382

 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Айлен Ибрямова - ст. експерт "УС" - тел.:0899918013

 

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Добромир Стоев - гл. специалист "ТС" - тел.:0899918007

Димитър Стоянов - ст. специалист "Геодезист" - тел.:0899918014

 

ДЕЖУРЕН ПО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ

тел. за връзка: 060392266