БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2020  приет с Решение №38 по протокол №4 от 31.01.2020 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 07.02.2020 год.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2021  приет с Решение №157 по протокол № 17 от 26.02.2021 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 02.03.2021 год.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2021

ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021