БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2018

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2018

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 29.01.2018 год.