Бюджет на общината за 2017

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2017