БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2018

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 29.01.2018 год.

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2019

Решение №338 по протокол №40 от 31.01.2019 г.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 12.02.2019 год.

Уточнен план на бюджета и отчет за неговото изпълнение за 2018 год.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018

 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ОПАКА ЗА 2020  приет с Решение №38 по протокол №4 от 31.01.2020 год.

Бюджета на Община Опака е достъпен на Интернет страницата на Община Опака от 07.02.2020 год.