Ръководство на общината

 

raw/uploads/PICT0003.jpg

Лютфи Реянов Рюстемов
роден на 13.03.1962 година в с. Горско Абланово, обл. Търговище.

Образование и квалификация:
Средно образование завършва през 1980г. в Първа гимназия „Кирил и Методий” гр. Велико Търново. През 2003г. завършва  Шуменски университет „Eпископ Константин Преславски” –  специалност „Социални дейности”.

Владее руски и френски език.

Семейно положение:
Семеен с едно дете.

 

Професионална дейност:

1983-1985г. – учител в ОУ „Васил Левски” с. Люблен
1985-1988г. – секретар на ОК на ДКМС в с. Горско Абланово
1988-1990г. – завеждащ военен отчет в гр. Опака
1990-1995г. – кмет на кметство с. Крепча
1995-1997г. – кмет на кметство с. Крепча
1999-2003г. – кмет на Община Опака
2004 - февруари 2005г. – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” в община Опака
От 10.02.2005г. след проведени частични избори за кмет – Кмет на Община Опака

Кметът на Община Опака приема граждани:

всеки четвъртък от 9 до 12 часа

Заместник-кметовe на Общината


Месру Мехмедов Хасанов Зам.-кмет „Регионално развитие”
Роден на 05.02.1974г. в гр.Попово

Образование и квалификация:
Средно образование завършва ПГСС през 1992г. гр.Попово

Владее немски, турски и руски език.

Семеен с две деца.

 

Мехидин Мехмедов Кадиров – Зам.-кмет „Социални дейности”
Роден на 20.01.1973г.  в гр. Попово

Образование и квалификация:
Средно образование  завършва през 1991г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1999г. завършва магистратура в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” със специалност Турска филология. От 2003г. и към настоящия момент учи право по шест годишна магистърска програма във Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий”.

Професионална дейност:
1994г. - 1996г. – възпитател в ОУ”Христо Смирненски” с. Горско Абланово, общ. Опака
1996г. – 1997г. – учител в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Гърчиново, общ. Опака
1997г. – март 2005г. – възпитател в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
март 2005г. – септември 2005г. – директор на дирекция „Обща администрация” в Общинска администрация гр. Опака
октомври 2005г. – 2007г. – учител в ОУ „В.Левски” с. Крепча, общ. Опака
2008г. – юни 2008г. – директор на дирекция „АПИО” в Общинска администрация гр. Опака
От 01.07.2008г. – Зам. кмет  „Социални дейности”

Владее руски език.

 

Румен Георгиев Русев - Зам.-кмет "Образование"
Роден на 22.03.1968 год.


Образование и квалификация:
Средно-специално образование завършва в ТДВА гр. Варна.

Семеен с две деца.
Владее руски език.

 

Секретар на Общината


Галя Неделчева Кулева – Секретар на Община Опака
Родена на 18.02. 1968г. в гр. Попово.

Образование и квалификация:
Средно образование завършва през 1986г. в ЕСПУ „Христо Ботев” гр. Попово. През 1991 г. завършва магистратура във ВФСИ „ Д.А.Ценов”  Свищов със специалност „Счетоводство и контрол. През 1998г. придобива учителска правоспособност в русенския университет „Ангел Кънчев”.

Професионална дейност:
1991г. - 1997г. – директор на Общински център за социални грижи в Община Опака
1997г. - 2000г. – учител по икономика в СОУ „В.Левски” гр. Опака
2000г.– 2005г. - директор на Дирекция „Обща администрация” в Община Опака
От ноември 2005г.  – Секретар на Община Опака.

Владее руски и английски език.

Директори на дирекции


Феим Юсменов Феимов
Директор на дирекция „Обща администрация”
Тел. 060392222
e-mail: obstinaopaka@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите

Юксел Мехмед Ферзу
Директор на дирекция „Специализирана администрация”
Тел. 060392222       
e-mail: obstinaopaka@abv.bg Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва JavaScript поддръжка за да го видите


Главен счетоводител

Байсе Арифова Хасанова
Тел.  060392222