кампания по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Аудио и видео клипове във връзка с кампанията по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

https://wetransfer.com/downloads/a26a6bba954d93684736441ed31d357520200914133419/ffab8c5de01217fe9467f0a10bf86f4520200914133444/4286ce

https://we.tl/t-NHlYuGQUKi

СЪОБЩЕНИЕ

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

За предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд ще бъдат ангажирани преброители и контрольори, които ще преминат специално обучение. Търсят се комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти.

Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в кметството, в което искат да бъдат наети или в Община Опака. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021, от сайта на общината или отдел „ГС“ в община Опака.

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - ОПАКА

Бланки за кандидатстване