УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Опака, че договор №35 от 2016г с „Метеор“АД гр.Попово, обслужващ линиите с.Горско Абланово – гр.Търговище и с.Горско Абланово и гр.Попово е прекратен.

Направено е искане до Областния Управител на Област Търговище за отпускане на спешна мярка, с цел сключване на договор с друг превозвач и обслужване на съответната линия.