СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНО ЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО НАЧИН НА УВЕДОМЯВАНЕ