ОБЩИНА ОПАКА – ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

7840 гр. Опака, ул. “Съединение” № 3 Кмет: 06039 / 22 22; Факс: 06039 / 24 21; e-mail: obstinaopaka@abv.bg

 

П О К А Н А

За публично обсъждане на отчета  на Бюджет   2017 година


 

На основание чл.140,ал.4 от Закона за публичните финанси  Председателя на Общински съвет опака и ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Очакваме предложенията на граждани,представители на неправителствени организации,местния бизнес, общински съветници,кметове и ръководители на бюджетни звена.

 

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.02.2018г. ОТ 9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НЧ”ПРОБУДА-1922”ГР.ОПАКА