протокол и решения от проведеното общо събрание на РСУО за регион Борово

Протокол и решения от проведеното общо събрание на РСУО за регион Борово