Във връзка с проект "Социална и професионална интеграция на лица от рискови групи, чрез осигуряване на заетост в социално предприятие", община Опака обявява, че е приключило класирането на кандидатите за специалност "Домашен помощник" и "Работник в озеленяването" и списъците са окачени на информационните табла на община Опака.