ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ЗАПОВЕД ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ

ЗАПОВЕД ЗА МЕСТА ЗА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Съобщение на основание чл.91 от Изборния кодекс

Дежурен телефон в Общинска администрация

Заповед за образуване на подвижна секционна избирателна комисия

Места за поставяне на агитоционни материали

 

линк към симулатора на машинно гласуване: който също е публикуван на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

Видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Видео клиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:  https://www.cik.bg/bg/pvrns14.11.2021/campaign/video

plakat

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на Община Опака,

Във връзка с насочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., Ви уведомяваме, че на 30 октомври 2021г. изтича срокът за:

- Подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение;

- Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес;

- Подаване на заявления за гласуване на друго място от кандидати за президент и вицепрезидент и за народни представители, членове на ЦИК, РИК и наблюдатели.

С цел всички желаещи да могат да подадат съответното заявление в указания срок на 30 октомври 2021г. Община Опака организира дежурство на служители до 18,00ч. Заявленията ще се приемат в сградата на общината, етаж 2, стая 211.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК)

Заповед за дезинфекция в изборния ден

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката  на 21 ноември 2021 г