МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ(по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК)

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Съобщение за провеждане на консултации за определяне състава на СИК

 

По повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 год. ЦИК изработи 30-секундни видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите и банери с водещ линк към официалната страница на ЦИК, с публикувана подробна информация относно изборите.

Видео клиповете и банерите могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания":

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/banners

https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/audio

ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪСТАВА НА ПСИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.