ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2020

П О К А Н А

За публично обсъждане на Бюджета за 2020 година

Ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на БЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Очакваме предложенията на граждани,представители на неправителствени организации,местния бизнес, общинскисъветници, кметове и ръководители на бюджетни звена.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20.01.2020 г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НЧ”ПРОБУДА-1922”ГР.ОПАКА

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА

ОБЩИНА ОПАКА