ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2018

П О К А Н А

За публично обсъждане на отчет на Бюджет  за 2018 година

Ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2018г.

Очакваме предложенията на граждани,представители на неправителствени организации,местния бизнес, общинскисъветници,кметове и ръководители на бюджетни звена.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.03.2019г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НЧ”ПРОБУДА-1922”ГР.ОПАКА

 

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА

ОБЩИНА ОПАКА