ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2017

 

П О К А Н А

За публично обсъждане на проекта на Бюджет за 2017 година

На основание чл.84,ал.2 от Закона за публичните финанси Ръководството на Община Опака отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2017г.

Очакваме предложенията на граждани,представители на неправителствени организации,местния бизнес, общински съветници,кметове и ръководители на бюджетни звена.

ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 04.01.2017г. ОТ 9.30 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА НЧ”ПРОБУДА-1922”ГР.ОПАКА